2017-12-11 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2438.16
EUR
Евро
2862.89
CNY
БНХАУ-ын юань
368.44
JPY
Японы иен
21.47
RUB
ОХУ-ын рубль
41.1
GBP
Английн фунт
3292.74
KRW
БНСУ-ын вон
2.23
AUD
Австралийн доллар
1830.45

2017-12-08 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2437 2439
EUR
Евро
2872 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
367.6 368.3
JPY
Японы иен
21.5 21.65
RUB
ОХУ-ын рубль
41.3 41.8
GBP
Английн фунт
3260 3280
KRW
БНСУ-ын вон
2.185 2.198
AUD
Австралийн доллар
- -

2017-12-11 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2438.5 2441
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
367.5 368.2
JPY
Японы иен
21.5 21.58
RUB
ОХУ-ын рубль
41.5 41.7
GBP
Английн фунт
3250 3270
KRW
БНСУ-ын вон
2.188 2.198
AUD
Австралийн доллар
1820 1850
2017-12-11 10:30
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2438 2443
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
367.5 368.2
JPY
Японы иен
21.5 21.65
RUB
ОХУ-ын рубль
41.4 41.8
GBP
Английн фунт
3240 3300
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.2
AUD
Австралийн доллар
1830 1860

2017-12-11 10:20

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2437 2443
EUR
Евро
2870 2885
CNY
БНХАУ-ын юань
367 368.5
JPY
Японы иен
21.5 21.65
RUB
ОХУ-ын рубль
41.3 41.8
GBP
Английн фунт
3250 3285
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.21
AUD
Австралийн доллар
1830 1860

2017-12-08 14:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2436 2441
EUR
Евро
2870 2885
CNY
БНХАУ-ын юань
367 368.6
JPY
Японы иен
21.5 21.75
RUB
ОХУ-ын рубль
41 42
GBP
Английн фунт
3230 3290
KRW
БНСУ-ын вон
2.17 2.21
AUD
Австралийн доллар
1800 1860