2017-10-20 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2455.84
EUR
Евро
2901.21
CNY
БНХАУ-ын юань
370.92
JPY
Японы иен
21.8
RUB
ОХУ-ын рубль
42.72
GBP
Английн фунт
3239.5
KRW
БНСУ-ын вон
2.17
AUD
Австралийн доллар
1933.48

2017-10-20 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2456 2459
EUR
Евро
2900 2915
CNY
БНХАУ-ын юань
372 373
JPY
Японы иен
21.8 21.95
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.1
GBP
Английн фунт
3230 3300
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.18
AUD
Австралийн доллар
- -

2017-10-20 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2456 2458.5
EUR
Евро
2906 2916
CNY
БНХАУ-ын юань
372 372.7
JPY
Японы иен
21.78 21.88
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.1
GBP
Английн фунт
3225 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.172 2.185
AUD
Австралийн доллар
1915 1935
2017-10-19 10:00
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2455 2460
EUR
Евро
2895 2910
CNY
БНХАУ-ын юань
372 372.8
JPY
Японы иен
21.7 22
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43
GBP
Английн фунт
3220 3280
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.17
AUD
Австралийн доллар
1900 1950

2017-10-19 10:20

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2455 2459
EUR
Евро
2890 2905
CNY
БНХАУ-ын юань
371 372.8
JPY
Японы иен
21.7 21.95
RUB
ОХУ-ын рубль
42 43
GBP
Английн фунт
3230 3280
KRW
БНСУ-ын вон
2.14 2.17
AUD
Австралийн доллар
1910 1950

2017-10-20 10:20

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2454 2460
EUR
Евро
2905 2925
CNY
БНХАУ-ын юань
371 373
JPY
Японы иен
21.7 22
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.5
GBP
Английн фунт
3200 3280
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.185
AUD
Австралийн доллар
1890 1960