2018-02-23 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2398.35
EUR
Евро
2941.7
CNY
БНХАУ-ын юань
377.03
JPY
Японы иен
22.32
RUB
ОХУ-ын рубль
42.24
GBP
Английн фунт
3328.19
KRW
БНСУ-ын вон
2.21
AUD
Австралийн доллар
1869.63

2018-02-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2390 2397
EUR
Евро
2955 2965
CNY
БНХАУ-ын юань
377 378
JPY
Японы иен
22.15 22.25
RUB
ОХУ-ын рубль
41.7 42.2
GBP
Английн фунт
3310 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.17
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-02-23 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2398 2401
EUR
Евро
2953 2963
CNY
БНХАУ-ын юань
378.2 379.2
JPY
Японы иен
22.43 22.53
RUB
ОХУ-ын рубль
42.7 43.2
GBP
Английн фунт
3320 3360
KRW
БНСУ-ын вон
2.193 2.208
AUD
Австралийн доллар
1860 1890

2018-02-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2410 2414
EUR
Евро
2990 3000
CNY
БНХАУ-ын юань
381 382
JPY
Японы иен
22.05 22.2
RUB
ОХУ-ын рубль
42 43
GBP
Английн фунт
3350 3430
KRW
БНСУ-ын вон
2.15 2.19
AUD
Австралийн доллар
1900 1970

2018-02-23 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2397 2401
EUR
Евро
2950 2965
CNY
БНХАУ-ын юань
377 378.8
JPY
Японы иен
22.4 22.55
RUB
ОХУ-ын рубль
42.6 43.1
GBP
Английн фунт
3330 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.17 2.2
AUD
Австралийн доллар
1870 1900

2018-02-23 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2397 2402
EUR
Евро
2950 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
377 379.5
JPY
Японы иен
22.2 22.55
RUB
ОХУ-ын рубль
42 43.5
GBP
Английн фунт
3320 3380
KRW
БНСУ-ын вон
2.17 2.21
AUD
Австралийн доллар
1840 1910