Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2447.51
EUR
Евро
2873.99
CNY
БНХАУ-ын юань
366.4
JPY
Японы иен
22.29
RUB
ОХУ-ын рубль
40.83
GBP
Английн фунт
3185.07
KRW
БНСУ-ын вон
2.15
AUD
Австралийн доллар
1929.62
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2440 2446
EUR
Евро
2870 2890
CNY
БНХАУ-ын юань
365 367
JPY
Японы иен
21.8 22.3
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.7
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.09 2.13
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2440 2445
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
366 366.8
JPY
Японы иен
22.12 22.2
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.4
GBP
Английн фунт
3150 3175
KRW
БНСУ-ын вон
2.11 2.125
AUD
Австралийн доллар
1885 1930
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2445 2450
EUR
Евро
2875 2900
CNY
БНХАУ-ын юань
364.5 366
JPY
Японы иен
21.9 22.1
RUB
ОХУ-ын рубль
40.8 41.5
GBP
Английн фунт
3150 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.1 2.12
AUD
Австралийн доллар
1900 1970
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2445 2450
EUR
Евро
2870 2895
CNY
БНХАУ-ын юань
364 365.8
JPY
Японы иен
22 22.3
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.4
GBP
Английн фунт
3150 3190
KRW
БНСУ-ын вон
2.11 2.14
AUD
Австралийн доллар
1900 1950
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2435 2446
EUR
Евро
2850 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
363 366
JPY
Японы иен
21.9 22.3
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41.6
GBP
Английн фунт
3130 3220
KRW
БНСУ-ын вон
2.1 2.13
AUD
Австралийн доллар
1870 1950
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2440 2445
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
365.5 367
JPY
Японы иен
22.15 22.2
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.3
GBP
Английн фунт
3130 3180
KRW
БНСУ-ын вон
2.115 2.125
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2443 2450
EUR
Евро
2875 2890
CNY
БНХАУ-ын юань
365 365.8
JPY
Японы иен
22.1 22.25
RUB
ОХУ-ын рубль
41 41.5
GBP
Английн фунт
3150 3200
KRW
БНСУ-ын вон
2.11 2.13
AUD
Австралийн доллар
- -